AO i Trädgården

Trädgårdsdesign från idé till verklighet

Tjänster/ priser

Rätt planering är A och O när man ska anlägga eller förnya en trädgård.

Det är oftast anläggningsarbetet som är den stora kostnaden. Genom att anlita en trädgårdsarkitekt/trädgårdsdesigner kan du spara stora summor eftersom du får ett bra underlag att utgå ifrån och det blir ”rätt från början”.
Stenläggning som passar huset – växter som trivs i din trädgård – spara befintliga växter och anpassa designen efter dem osv.

Rådgivning:

 • Ring och fråga. Är jag upptagen så tala om vem du är så ringer jag tillbaka. Kostnadsfritt.
 • Maila en fråga. Jag svarar så snart jag kan. Kostnadsfritt.
 • Jag besöker Er trädgård där vi kan diskutera idéer.                                      700 kr/timme inkl moms.
 • Besök i Er trädgård, ca två timmar med dokumentation
  i form av bilder, idécollage och beskrivande text.                                          Från ca 2 500:-.

Trädgårdsdesign och ljussättning:

Jag designar hela eller delar av din trädgård.
Jag lämnar alltid fast pris efter besök i din trädgård, .

Här är exempel på några olika tjänster:

 • Design av del av trädgården ex. entrén, inklusive inmätning.
  Dokument: Ritning med material- och växtlista, belysningsplan,
  beskrivande text och bilder.                                                                                              Från ca 6 500:-
 • Design av villaträdgård av ordinär storlek, inklusive inmätning.
  Dokument: Ritning med material- och växtlista, belysningsplan,
  beskrivande text och bilder.                                                                                           Från ca 15 000:-
 • Strukturskiss, inklusive inmätning– en övergripande skiss med trädgårdens
  gångar, avskärmningar, planteringsytor, träd och buskage.
  Dokument: Skiss, beskrivande text och bilder                                                           Från ca 7 000:-

Jag kan leverera en mängd olika dokument beroende på hur mycket hjälp Du behöver
Planteringsplan – växtlista med antal plantor av varje sort – stenläggningsförslag – skötselplan – materiallistor – detaljritningar på spaljéer eller staket – mm, mm.
Jag kan också hjälpa till med inventering av befintliga växter.

Vill Du bara att jag ljussätter din befintliga trädgård går det också bra.

Skötsel och underhåll:

Vi erbjuder även skötsel och underhåll av din trädgård. Nyanlagd eller befintlig.
Av praktiska skäl erbjuds detta bara i Örebro län.

 • Rensning av rabatter, klippa buskar och träd                                             700:-/timme

Trädgårdsskötsel ger i många fall rätt till RUT-avdrag. Läs mer på www.skatteverket.se

Kontakta mig för pris! Fast pris ges efter hembesök!

Ovanstående tjänster går att mixa så att det passar just dig. Det viktiga är att Du är nöjd!

Alla priser är inkl. moms.
Priset styrs av tomtens förutsättningar, Dina önskemål samt den beräknade tidsåtgången.

Milersättning om 20 kr /mil tillkommer.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 AO i Trädgården

Tema av Anders Norén