AO i Trädgården

Trädgårdsdesign från idé till verklighet

Rätt planering är A och O

Att planera sin trädgård och att hitta sin egen stil är lite av A och O för att trivas. Om man känner att det är svårt att få fram sin stil och sina idéer så finns det hjälp att få. Det kan visa sig vara en besparing om man anlägger trädgården fackmannamässigt och slipper felköp av dyra växter.
Att veta fakta om sin egen trädgård vad gäller klimatet, jordmån samt vind- och ljusförhållanden är inte alltid så enkelt. Det kan vara svårt att veta vilka växter som trivs var. Oftast har man en önskan om vissa växter utan att veta om de rätta förutsättningarna finns i ens egen trädgård.
För att få det rätt från början är det klokt att anlita en trädgårdsdesigner eller landskapsarkitekt och som lekman kan det ibland vara svårt att veta vem som gör vad. De tjänster som finns på marknaden har olika utbud och framförallt olika kompetenser. Det handlar också om olika roller.

En trädgårdsdesigner vänder sig i första hand till en kund som har en egen villaträdgård. Det kan också vara en bostadsrättsförening.
En trädgårdsdesigner jobbar ofta i flera steg där slutresultatet till kund är en ritning där kunden kan se hur trädgården ska se ut. Det kan även vara en presentation i form av en idéskiss där man via bilder kan få fram känslan av färg och form i trädgården.
En trädgårdsdesigner gör skalenliga ritningar, så kallade illustrationsplaner. Där finns boningshus och andra byggnader inritade liksom träd, buskar, rabatter, altan, eventuell pool, sol- och skuggplatser, tvättlina, kompost och kanske cykelställ.
Till illustrationsplanen kan kunden önska skötselråd och växtlistor som kompletteringar. Andra tjänster som en trädgårdsdesigner utför är att planera och göra förslag på en rabatts utformning och hur växterna ska planteras. De ritningar som en trädgårdsdesigner utför kan vara ritade med penna men också i dataprogram. Vissa designers samarbetar med anläggare.

En landskapsarkitekt jobbar på ett annat sätt. De planerar och gestaltar i regel offentliga miljöer i större utsträckning, till exempel parker och torg. En landskapsarkitekt jobbar i det offentliga rummet vad gäller utformning och växtval med planering, projektering och förvaltning av gator, torg och parker. Det är en fördel om man som landskapsarkitekt är intresserad av miljöfrågor och naturvetenskap då de även jobbar med miljökonsekvensanalyser. En kommun kan exempelvis köpa en tjänst med planering av ett nytt bostadsområde där det ska planeras för bebyggelse, vägar och friluftsområde. Då kan det vara landskapsarkitekten som får uppdraget att planera och rita området.
Våra roller skiljer sig åt på många olika sätt då landskapsarkitektens tjänster i större utsträckning riktar sig mot en kommun, en stad eller någon annan instans i det offentliga rummet medan trädgårdsdesignern säljer sina tjänster i huvudsak till privatpersoner och bostadsrättsföreningar. I våra olika yrkesroller finns det även gemensamma faktorer, som att alltid i vardagen väga samman ekologiska aspekter, funktionella och estetiska lösningar.

På marknaden finns det flera aktörer för den som vill planera sin trädgård, terrass eller sitt poolområde. Man kan vända sig till sin lokala handelsträdgård, där det oftast finns en utbildad trädgårdsmästare. Många vänder sig idag till företag som säljer tjänster med rätt till RUT-avdrag. De sistnämnda har inte alltid någon utbildning alls utan genomför det kunden önskar.
För att uppnå ett bra resultat när man vill planera eller förändra i en trädgård, park eller plantering, bör man anlita professionell kompetens. Att anlita en trädgårdsdesigner till att skapa sin drömträdgård ger inte bara en harmoni i vardagen, det höjer även värdet på tomten och fastigheten.

Text: Carina Adolfsson Elgestam.
Publicerad i Tidningen Utemiljö nr 5 2018
http://www.tidningenutemiljo.se

Tillbaks till tjänster och priser

Tillbaka till Trädgårdsdesign

© 2024 AO i Trädgården

Tema av Anders Norén